Home KHÓA HỌCKhóa học 2023 Lớp phát triển kỹ năng 4in1 dành cho người lớn

Lớp phát triển kỹ năng 4in1 dành cho người lớn

by BuddyUp

Lớp phát triển kỹ năng 4in1 dành cho người lớn – Đây là lớp cá nhân hóa dành cho từng đối tượng có nhu cầu cụ thể.

  1. Quan sát ( Observation Skill)
  2. Đánh giá vấn đề (Evaluating Skill)
  3. Khả năng tư duy ( Thinking skill)
  4. Tự nhận thức (Self-awareness )

You may also like

Leave a Comment