CƠ SỞ

TRỤ SỞ BUDDY UP VIỆT NAM

  • CT3-18.10, CHUNG CƯ SKY 9, ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, QUẬN 9 ( TP.THỦ ĐỨC )
  • PHỤ TRÁCH CƠ SỞ : 0919058028

CƠ SỞ MASTERI THẢO ĐIỀN

  • T3-A40.04, CHƯNG CƯ MASTERI THẢO ĐIỀN, 159 XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2 ( TP. THỦ ĐỨC )
  • PHỤ TRÁCH CƠ SỞ : 070 204 0735

CƠ SỞ LAKEVIEW CITY

  • LẦU 1, SỐ 1 ĐƯỜNG R, KHU ĐÔ THỊ LAKEVIEW, QUẬN 2 ( TP. THỦ ĐỨC )
  • PHỤ TRÁCH CƠ SỞ : 070 204 0735